Brief regering : Reactie op uitvoering van overige moties kansspelen n.a.v. VSO besluit kansspelen op afstand (KOA)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33996-85 Motie van het lid Van den Berge over een onderzoek naar de afdracht van staatsloterijen die zijn toegetreden tot de onlinemarkt

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

33996-80 Motie van de leden Van Toorenburg en Van der Graaf over illegale kansspelen aanpakken in Europees verband

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie

33996-84 Motie van het lid Van den Berge over een gelijk speelveld voor kansspelaanbieders

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

33996-81 Motie van het lid Van Nispen c.s. over voldoen aan de voorwaarden voor invoering van het CRUKS

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

33996-83 Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20