Brief regering

Voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams
Bijlage
Eindrapportage effectonderzoek Open Hiring
Bijlage
Aanpak aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.