Brief regering : Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2020

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35570-V, eindtekst

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - verzoek BNC fiche EU-mensenrechtensanctieregime

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-V-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen

35570-V Verslag houdende een lijst van van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feitelijke vragen begroting Ministerie Buitenlandse Zaken voor 2021

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie

21501-20-1596 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een lijst opstellen met te sanctioneren personen en bedrijven

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

35570-V-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Voorstel van wet

35570-V-1 Voorstel van wet

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35570-V-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (re- en dupliek)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00