Brief regering : Kabinetsinzet Sociaal Ondernemen

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35040-11 Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. (t.v.v. 35040-4) over het gesprek met PBL aangaan over de toegevoegde waarde van sociale ondernemingen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35040-6 Motie van het lid Moorlag over sociale ondernemingen beter in aanmerking laten komen voor overheidsopdrachten

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35040-8 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van sociaal ondernemen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35040-9 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inschakelen van experts bij de behandeling van grote inrichtingsvragen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35040-5 Motie van de leden Amhaouch en Dik-Faber over de wettelijke status van sociale ondernemingen zo inrichten dat die niet in de weg staat aan publiek-private samenwerking

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35040-10 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over meer ruimte voor sociale ondernemingen in het nieuwe inkoopbeleid

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30