Brief regering : Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (Kamerstuk 32793-484)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

35321-11 Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over snelle afbouw van de verkoop van tabaksproducten

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

32793-430 Motie van de leden Diertens en Dik-Faber over gezondheidsprogramma's op het platteland

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

32793-416 Motie van het lid Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Motie

32793-417 Motie van de leden Dik-Faber en Diertens over onafhankelijke reductiedoelen voor zout, vet en suiker

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod (35321)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Leefstijlpreventie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50