Brief regering : COVID-19 - Update stand van zaken

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-188 Motie van het lid Asscher c.s. over alle middelen inzetten voor voldoende lysisbuffer

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-189 Motie van het lid Segers c.s. over afspraken over het realiseren van voldoende opvanglocaties en quarantaineafdelingen en de plaatsing van dak-en thuislozen

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-180 Motie van het lid Veldman c.s. over de procedures voor klinische onderzoeken met spoed versnellen

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

25295-185 Motie van het lid Klaver c.s. over voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-186 Motie van het lid Marijnissen c.s. over alles op alles zetten om zorgverleners veilig hun werk te kunnen laten doen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-187 Motie van de leden Marijnissen en Hijink over zorgdragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden aan zorgbehoevende mensen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-181 Motie van het lid Wilders c.s. over de IC-capaciteit dusdanig uitbreiden dat er geen tekorten ontstaan

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-195 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over bespreken hoe een algemene oproep aan genezen coronapatiƫnten om bloedplasma te doneren het Sanquin onderzoek kan ondersteunen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-184 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over zorgen voor voldoende testcapaciteit

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

25295-191 Motie van het lid Krol c.s. over in alle communicatie-uitingen zo eenvoudig mogelijke taal gebruiken

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-197 Gewijzigde motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn (t.v.v. 25295-182)

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-89 Motie van het lid Van Esch over de opsporing van en handhaving tegen de illegale handel in bedreigde wilde diersoorten intensiveren

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

25295-87 Motie van het lid Van Esch over het gesprek starten over de handel in wilde dieren als oorzaak van nieuwe infectieziekten

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Medische preventie/Infectieziekten (AO d.d. 6/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00