Brief regering

COVID-19 - Update stand van zaken

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
De totale extra bijdrage vanuit het kabinet
Bijlage
Advies n.a.v. 62e OMT COVID-19

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

26-03-2020
25295-180Motie van het lid Veldman c.s. over de procedures voor klinische onderzoeken met spoed versnellen

26-03-2020
25295-184Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over zorgen voor voldoende testcapaciteit

26-03-2020
25295-188Motie van het lid Asscher c.s. over alle middelen inzetten voor voldoende lysisbuffer