Brief regering

Datalek Donorregister

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Onvindbare externe gegevensdrager Donorregister

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-05-2020
32761-162Verslag van een schriftelijk overleg over Datalek Donorregister (Kamerstuk 32761-160)

27-03-2020
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Datalek Donorregister (Kamerstuk 32761-160)