Brief regering : Oordeel over de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over een actieplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen voor alle onderdelen van de centrale overheid (Kamerstuk 26485-342)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

26485-342 Motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over een actieplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen voor alle onderdelen van de centrale overheid

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39