Brief regering : Nadere informatie over de huidige epidemiologische situatie en de extra maatregelen die na overleg met de veiligheidsregio’s worden genomen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie om VWS te verzoeken voorafgaand aan het plenaire debat over het coronavirus meer informatie over (de effecten van) verschillende scenario's aan de Kamer te sturen

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie

Onderwerpen technische briefing update coronavirus 4 november 2020

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Afvaardigen sprekers t.b.v. technische briefing Update coronavirus 4 november 2020, voorafgaand aan plenaire debat

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

25295-673 Motie van de leden Van der Staaij en Veldman over de coronazorg bij verdere groei van het aantal ziekenhuisopnames

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-678 Motie van het lid Krol over vrijstelling voor coronaproof ingerichte restaurants

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

25295-677 Motie van het lid Van Brenk over alternatieven voor de inzet van besmette zorgmedewerkers

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op bericht 'Ziekenhuispersoneel wil helder beleid voor mondkapjes'; richtlijn

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

25295-664 Motie van de leden Van Weyenberg en Veldman over de testcapaciteit op luchthavens en andere inreislocaties

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op bericht dat duizenden commerciële coronatesten niet meetellen in updates RIVM

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een kabinetsbrief te ontvangen over de uitvoering van twee moties inzake het coronavirus

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie

Onderwerpen technische briefing Update coronavirus op 28 oktober 2020

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op bericht Actiz Ouderenzorg loopt ook vast

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op 'Manifest doe de verpleeghuizen niet meer op slot tijdens een tweede coronagolf'

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

25295-625 Motie van het lid Wilders over met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Het houden van een technische briefing corona voorafgaand aan de plenaire debatten over corona

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op artikel "Mondkapjesbeleid verpleeghuizen was vooral ingegeven door schaarste"

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek commissie VWS - brief over uitvoering van de motie over eisen voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het COVID-19-vaccin (TK 35493, nr. 13)

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister van VWS om een brief over het gegeven dat twee signaalwaardes van het corona dashboard zijn overschreden, en daarnaast een reactie op berichtgeving uit Follow the Money d.d. 11 september 2020

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:05

Hoofdelijke Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10