Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer bijlage SEO-rapport "Effecten van een vliegbelasting voor luchtvrachtsector" (Kamerstuk 35570-IX-5)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer (Kamerstuk 35570-IX-5)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

31311-223 Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over handhaven op schijnzelfstandigheid

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-552 Motie van het lid Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-49 Motie van de leden Omtzigt en Lodders over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-56 Motie van het lid Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-509 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren (t.v.v. 31066-504)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32847-504 Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het differentiëren van de overdrachtsbelasting (t.v.v. 32847-497)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34036-34 Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen

Indiener M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO ZZP (AO d.d. 17/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

SEO-rapport Effecten van een vliegbelasting voor luchtvrachtsector

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15