Brief regering
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Reactie op toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg van 8 juni 2020 over veiligheid, inzake gesprekken met kerkgenootschappen over de coronacrisis

Download Download

Ondertekenaars