Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

27020-116 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2020, over onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35300-XV-16 Motie van de leden Paternotte en Van den Berge over een vast zomerprogramma voor asielkinderen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-63 Motie van het lid Van Meenen over brede scholen ruimte bieden om peuter/kleutergroepen te vormen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

28760-96 Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over voorschoolse educatie bij een startleeftijd van 2 jaar (t.v.v. 28760-94)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27020-102 Motie van de leden Westerveld en van den Hul over aanbieden van voorschoolse educatie aan vluchtelingenpeuters

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27020-96 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over in de opleiding meer aandacht voor peuters met een beperking

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

32824-208 Motie van het lid Jasper van Dijk over toezicht door de Inspectie OCW op naleving van artikel 167a

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45