Brief regering : Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31066-582 Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-583 Motie van het lid Stoffer c.s. over de lessen uit voorgaande jaren expliciet meenemen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

31066-584 Motie van het lid Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de voorgenomen ontvlechting

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31066-580 Motie van het lid Leijten c.s. over een grote stem voor degenen die het werk uitvoeren

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

31066-558 Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Belastingdienst

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30