Brief regering

Reactie op verzoek commissie op het rondetafelgesprek van 25 september 2019 inzake slachtoffers in de strafrechtketen en de media

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Slachtoffervoorzieningen in de Rechtspraak
Bijlage
Slachtoffervoorzieningen in de rechtspraak – stand van zaken

Gerelateerde documenten