Brief regering

Diverse onderwerpen met betrekking tot de begroting of de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

10-10-2019
35300-XIV-23Motie van het lid Von Martels over acties in het kader van CCU

27-09-2018
32813-210Motie van het lid Stoffer over een aparte categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving