Brief regering : Reactie op het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris BZK - planning opvragen ten aanzien van de Wet op de BRP

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BZK - planning opvragen ten aanzien van het Huis voor Klokkenluiders

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Huis voor Klokkenluiders

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00