Brief regering

Financiële positie van onderwijsinstellingen in 2018

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Bekostigingssystematiek en bijstellingen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-12-2019
35300-VIII-125Tweede nota van wijziging

05-11-2019
35300-VIII-21Nota van wijziging

17-09-2019
35300-VIII-2Memorie van toelichting

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State