Brief regering

Onderzoek Nibud naar kloof tussen huur en koop

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport 'Inkomenscriteria voor huurders en kopers'

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-03-2019
32847-494Motie van het lid Koerhuis over een Nibud-onderzoek naar verschillen tussen maandelijkse lasten van huurders en kopers