Brief regering : Stand van zakenbrief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Plan van aanpak en stand van zakenbrief Programma Aanpak Stikstof

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

32670-154 Motie van het lid Weverling c.s. over projecten en activiteiten die in gevaar komen door de uitspraak van de Raad van State

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40