Brief regering : Reactie op aangenomen moties inzake verlenging rijbewijzen 75-plussers

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

29398-731 Nader gewijzigde motie van de leden Schonis en Von Martels (t.v.v. 29398-713)

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

29398-715 Motie van het lid Van Brenk c.s. over direct aanpassen van de regelgeving

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het CBR

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Debat over de aanhoudende problemen bij het CBR

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20