Brief regering : Tweede voortgangsrapportage actieprogramma Werken in de Zorg

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
  • Medeindiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Stand van zakenbrief Actieprogramma Werken in de Zorg

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40
Naar boven