Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht dat het kabinet alleen een CO2-heffing wil invoeren over de marge van de uitstoot

Download Download

Indieners