Brief regering : Eerste ervaringen met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32761-148 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over bescherming persoonsgegevens

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

34851-19 Motie van het lid Koopmans c.s. over ervaringen en voornemens inzake de AVG

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34851)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Bescherming persoonsgegevens

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35