Brief regering : Eerste ervaringen met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32761-148 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over bescherming persoonsgegevens

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

34851-19 Motie van het lid Koopmans c.s. over ervaringen en voornemens inzake de AVG

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Motie

34851-22 Motie van de leden Verhoeven en Van Toorenburg over de leeftijdsgrens in de UAVG heroverwegen

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34851)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Bescherming persoonsgegevens

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35