Brief regering : Afschrift reactie op de brieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de rechtseenheid

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29924-182 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over IVD-aangelegenheden

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Rechtseenheid; geautomatiseerde data-analyse ex art. 50 Wiv

Indiener F.M.J. Hendrickx, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55