Brief regering

Vierde kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - 1 januari 2019

Gerelateerde documenten