Brief regering

Stand van zaken uitkeringsfraude WW

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Onderzoeksrapport thema Iowa
Bijlage
Onderzoek thema adressen
Bijlage
Bijlage Maatregelen, moties en toezeggingen
Bijlage
Analyse en evaluatie MOE-landers september 20013
Bijlage
Pilot Arbeidsmigratie UWV formulier verzoek om informatie
Bijlage
Pilot arbeidsmigratie Verwerken WW-aanvragen 1.8 Vermoedelijk verblijf in buitenland (inlichtingenplicht)
Bijlage
Onderzoeksrapport thema Grensarbeiders 1.0
Bijlage
Conclusie en advies P-PILOT
Bijlage
Resultaten onderzoek arbeidsmigranten
Bijlage
Rapport themaonderzoek arbeidsmigranten 3 t/m 14 maart 2014
Bijlage
PILOT Buitenlandse klanten waarvan twijfel is over het verblijf in Nederland
Bijlage
Monitor EU-burgers april 2015
Bijlage
Pilot Arbeidsmigratie Voorstel pilot werkproces HH Inspectie Fysiek Woon- of Verblijfsadres
Bijlage
Themacontrole MD5U
Bijlage
Openbare versies onderzoeken als genoemd in UWV ambtsbericht
Bijlage
Pilot Arbeidsmigratie Checklist "vermoedelijk verblijf buitenland"
Bijlage
Monitor EU-burgers september 2015
Bijlage
Onderzoeksrapport Tussenpersonen
Bijlage
Onderzoeksrapport Thema Arbeidsmigranten 2.0
Bijlage
Vrij verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië
Bijlage
Onderzoeksrapport thema Grensarbeiders 2.0
Bijlage
Resultaten pilot export WW
Bijlage
Onderzoek thema adressen
Bijlage
Onderzoek verbonden met Onderzoeksrapport thema Iowa
Bijlage
Pilot arbeidsmigratie Checklist vermoedelijk verblijf buitenland
Bijlage
Aantal WW/WIA/ZW aanvragen Polen, Bulgaren en Roemenen
Bijlage
Onderzoeksrapport Thema IP-logging
Bijlage
Themacontrole MOE-landers
Bijlage
Misbruikrisico’s uitkeringsgelden als gevolg van invoering e-dienstverleningsconcept
Bijlage
Onderzoek exploratie Bulgaren en Roemenen
Bijlage
Monitor EU-burgers september 2014
Bijlage
Pilot arbeidsmigratie UWV formulier verzoek om informatie
Bijlage
Arbeidsmigranten in beeld
Bijlage
Verkenning Polen in de WW
Bijlage
Pilot arbeidsmigratie ENQUÊTE PILOT ARBEIDSMIGRANTEN
Bijlage
Pilot Arbeidsmigratie Excelbestand
Bijlage
Pilot Arbeidsmigratie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.