Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1115 Motie van de leden De Groot en Futselaar over verlengen van vrijstelling voor het bovengronds aanwenden van dierlijke mest

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33037-260 Motie van het lid Bisschop over een proefproject voor lokale metingen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 23/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Landbouw- en Visserijraad 3 tot 5 juni 2018 (21501-32-1110)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Mestbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35