Brief regering : Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29544-941 Motie van de leden Tielen en Palland over het mkb extra prioriteit geven in de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

29544-940 Motie van het lid Tielen c.s. over verbetervoorstellen voor omscholing

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

30012-113 Motie van het lid Wiersma c.s. over het bundelen van publieke budgetten voor scholing in het STAP-budget

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

30012-118 Motie van de leden Sneller en Diertens over externe loopbaanbegeleiding of ontwikkelingsadvies voor groepen met lage deelname aan scholing

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

30012-117 Motie van het lid Renkema c.s. over een voorstel om leven lang ontwikkelen onder kwetsbare doelgroepen te stimuleren

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

32637-348 Motie van de leden Veldman en Bruins over bedrijfssectoren met personeelstekorten betrekken bij Leven Lang Ontwikkelen

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

35074-45 Motie van het lid Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35074-50 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

35095-10 Motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-59 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 31/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00