Brief regering : Uitvoering van enkele moties over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij woningen en informatie over enkele toezeggingen over omwonenden en cumulatie, alsmede over de stand van zaken rond het bijenrichtsnoer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Uitvoering moties gewasbeschermingsmiddelen

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

27858-477 Motie van de leden Bromet en Dik-Faber over de combinatie en de effecten van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

27858-470 Motie van het lid Moorlag c.s. over instellen van spuitvrijezones bij gronden met een woonbestemming

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

27858-474 Motie van het lid Futselaar over begrenzen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van woningen

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

27858-464 Motie van het lid Ouwehand c.s. over het instellen van afstandsnormen voor gifgebruik

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10