Brief regering : Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35282-66 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

35282, eindtekst

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

35282, bijgewerkt t/m nr. 63 (Wijzigingen voorgesteld door de regering d.d. 18 december 2019)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet (tweede lezing)

35282-61 Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 17 december 2019 aangebrachte wijzigingen

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijzigingen voorgesteld door de regering

35282-63 Wijzigingen voorgesteld door de regering

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35282-10 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35282-9 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35282-8 Nader verslag

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35282-7 Nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35282-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs (Kamerstuk 31288-782)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35282-5 Verslag

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

35282 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35282-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35282-1 Koninklijke boodschap

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

35282-3 Memorie van toelichting

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35282-2 Voorstel van wet

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

31288-691 Gewijzigde motie van het lid Van der Molen over de mogelijkheden om Nederlandstalige of tweetalige bachelors meer te bekostigen (t.v.v. 31288-689)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

22452-64 Motie van het lid Tielen over één aanmeldloket voor alle niet-Nederlandse studenten in het hoger onderwijs

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Internationalisering (AO d.d. 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35