Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-XVI-46 Motie van het lid Raemakers c.s. over concrete verbetering van de elektronische gegevensuitwisseling

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29515-432 Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders (t.v.v. 29515-429)

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

29515-427 Motie van het lid Ellemeet over de doelstelling "Gestandaardiseerde informatieuitwisseling"

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35000-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20