Brief regering : Digitale inclusie; iedereen moet kunnen meedoen

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

26643-562 Motie van het lid Moorlag over ondersteuning voor laaggeletterden en mensen met weinig digitale vaardigheden

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35000-15 Motie van de leden Van Haersma Buma en Pechtold over halfjaarlijks rapporteren van de stand van zaken van het door de EU af te spreken klimaatdoel voor 2030

Indiener S. van Haersma Buma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene politieke beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

VAO Digitalisering (AO d.d. 20/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Digitale overheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00