Brief regering

Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Karakteristieken en tarieven zzp’ers
Bijlage
Beoordeling gezagsverhouding
Bijlage
Uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’
Bijlage
Gevolgen samentelregeling voor ALT en opt-out