Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 34675

Indiener S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Brief commissie

34675-9 Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat inzake rapportage 'Inventarisatie asbestdaken in provincies'

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijgewerkte tekst

34675, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 23 augustus 2018)

Indiener S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Nota van wijziging

34675-8 Nota van wijziging

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Haalbaarheid asbestsaneringsopgave: saneringscapaciteit, rol verzekeraars en technologische ontwikkelingen

Indiener M.Y. Israel, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek tot spoedige reactie motie-Laçin (Kamerstuk 25834, nr. 129) over asbestslachtoffers

Indiener M.Y. Israel, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34675-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34675-5 Verslag

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie (gewijzigd/nader)

25883-311 Gewijzigde motie van het lid Laçin over overleg met de sector over knelpunten (t.v.v. 25883-309)

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

25883-308 Motie van het lid Bisschop c.s. over veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

25883-310 Motie van het lid Laçin over het informeren van de Kamer over het gebruik van subsidieregelingen

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25834-129 Gewijzgde motie van het lid Laçin over mogelijkheden om slachtoffers zonder juridische omwegen een snelle en volledige schadevergoeding te geven (t.v.v. 25834-126)

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34675-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

34675 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34675-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Voorstel van wet

34675-2 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Koninklijke boodschap

34675-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Motie (gewijzigd/nader)

25834-124 Gewijzigde motie van de leden Albert de Vries en Smaling over arrangementen voor eigenaren-bewoners waarbij rekening wordt gehouden met draagkracht (t.v.v. 25834-123)

Indiener A.A. (Albert) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Aangescherpte regels voor gebruik van hoogwerkers bij asbestsanering (25 883, nr. 298)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00