Brief regering : Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2018, over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Overig

34430-9 Mededeling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans

Indiener Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit:

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55