Brief regering : Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34550-XVI-86 Motie van het lid Bergkamp over het in kaart brengen van activiteiten om de jeugdhulp verder te ontwikkelen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2017

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Actieplan Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15