Brief regering : Desinformatie en beïnvloeding verkiezingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-VII-14 Motie van de leden Middendorp en Verhoeven over de effecten van sociale media en zoekmachines op verkiezingen

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VII-14 Motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VII-21 Motie van het lid Verhoeven c.s. over beïnvloeding van democratische processen door nepnieuws

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Desinformatie / digitale inmenging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55