Brief regering : Reactie op de motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen (35000-XVI-81) en reactie op de motie van het lid Peters c.s. over voorkómen van uithuisplaatsing wegens schulden en armoede (35000- XVI-85)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-XVI-81 Motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-85 Motie van het lid Peters c.s. over voorkómen van uithuisplaatsing wegens schulden en armoede

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

24515-443 Motie van het lid Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15