Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

Motie van het lid Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen

Download Download

Ondertekenaars