Motie
Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Motie van de leden Verhoeven en Buitenweg over openbaarmaking van databestanden, algoritmes en analysemethodes van SyRI

Download Download

Ondertekenaars