Brief regering : Rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ (Kamerstuk 23645-653 en Kamerstuk 23645-655)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

34331-17 Motie van de leden Rog en Duisenberg over automatische stopzetting van de ov-studentenkaart indien het recht hierop is beëindigd

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34331-18 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. (t.v.v. 34 331, nr. 15) over vereenvoudiging van het stopzetten van het studentenreisproduct

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanpassingswet studiefinanciering BES (34 331)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45