Brief regering

Reactie op brief van de NVAO over het wetsvoorstel Accreditatie op maat

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief van de NVAO over het wetsvoorstel Accreditatie op maat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

12-02-2018
34735-22Tweede nota van wijziging

02-02-2018
34735-9Nota van wijziging

23-10-2017
34735-7Nota naar aanleiding van het verslag

07-09-2017
34735-6Verslag

07-06-2017
34735-3Memorie van toelichting