Brief regering : Reactie op brief van de NVAO over het wetsvoorstel Accreditatie op maat

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34735, eindtekst

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

34735, bijgewerkt t/m nr. 22 (2e NvW d.d. 12 februari 2018)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34735-22 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34735-9 Nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34735-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34735-6 Verslag

Indiener O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Koninklijke boodschap

34735-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

34735-2 Voorstel van wet (herdruk)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

34735 Advies Afdeling Advisering Raad van State inzake Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34735-4 Advies Afdeling Advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34735-3 Memorie van toelichting

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45