Brief regering

Stand van zaken 'fipronil in eieren'

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eerste indicatie economische gevolgen fipronilaffaire voor de pluimveesector. Op basis van beschikbare informatie voor zover bekend op 16 augustus 2017