Brief regering : Reactie op verzoek commissie inzake verzoekschrift tot vrijstelling voor bijzonder vermogen bij bepaling inkomensgrens voor huurverhoging

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min BZK - afschrift antw vragen brief Smaal

Indiener Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10