Brief regering

Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en motie van de leden Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Denkrichtingen
Bijlage
Beschrijving bekostigingsmodel hoger onderwijs
Bijlage
Factsheet

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.