Brief regering

OESO-rapport Education at a Glance 2016

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
OESO-rapport Education at a Glance 2016
Bijlage
Tabellen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-12-2016
34550-VIII-97Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2016, over onderdeel Media van de begroting OCW 2017

02-12-2016
34550-VIII-90Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2016, over onderdeel Cultuur van de begroting OCW 2017

11-11-2016
34550-VIII-54Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2016, over het Begrotingsonderzoek OCW 2017

20-10-2016
34550-VIII-13Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

20-09-2016
34550-VIII-2Memorie van toelichting