Brief regering

Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg EU Defensieraad op 14 april 2016 (Kamerstuk 21 501-28, nr. 141), over juridisch advies inzake de relatie tussen het EU associatieakkoord met Oekraïne en de administratieve overeenkomst tussen het EDA en Oekraïne

Download Download

Indieners