Brief regering

Verzoek om instemming aanvaarding Peru, Kazachstan en Zuid-Korea bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Ontwerpbesluit Peru
Bijlage
Ontwerpbesluit Kazachstan
Bijlage
Ontwerpbesluit Zuid-Korea