Brief regering

Reactie op de eindrapportage Regieorgaan Geesteswetenschappen en Nadere Toekomstvisie Talen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief van de VSNU over de toekomstvisie Talen binnen de Geesteswetenschappen