Brief regering : Tweede voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke commissie ICT

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

26643-407 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2016, over ICT-onderwerpen

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

ICT-onderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15